Publicaties

Op deze pagina vind je een overzicht van mijn publicaties: boeken, boekhoofdstukken en artikelen en daarnaast lezingen en internet-items.

Hier is mijn Jaarverslag 2022!

Een actueel overzicht van al mijn publicaties –>

#steunjeboekhandel #koopnueenboek

Steun de lokale boekhandels en bestel boeken online bij hen! Om het te vergemakkelijken vind je hier een lijst met lokale boekhandels in heel Nederland (per regio). Door erop te klikken, kom je op een overzicht van mijn boeken die zij in huis hebben of kunnen bestellen!

Mijn boeken, van oud naar nieuw

Mijn boeken op volgorde, inclusief herdrukken en vertaling, van recent naar eerder

(26) Schoolpedagogiek voor het basis- en voortgezet onderwijs (2023) (Berding & Pols) – 5e, herziene druk. Groningen/Utrecht: Noordhoff. https://joopberding.com/schoolpedagogiek/

(25) Hannah Arendt Levenswijsheden. Utrecht: KokBoekencentrum. https://joopberding.com/Arendt

(24) Rondom Cornelis Verhoeven. Ruimte voor vertraging in filosofie en onderwijspraktijk (2022). Antwerpen/Apeldoorn: Garant. https://joopberding.com/Verhoeven

(23) Koreaanse vertaling van Janusz Korczak. Educating for Justice (2022; vert. Woo-jin Lee)
https://www.mosinsaram.com/634?fbclid=IwAR1_dsGcTiwFaFfXb1RuWhM6CxfhOQKXjHICbfQ_gJgNG4-2zZJVg7ENBI4

(22) De werelden van Hannah Arendt. Lange lijnen in leven en werk (2021). Soest: Boekscout.
https://joopberding.com/Arendt
https://joopberding.auteursblog.nl

(21) Janusz Korczak. Educating for Justice (2020). Cham: Springer. https://www.springer.com/gp/book/9783030592493#aboutBook en https://joopberding.com/korczak/

(20) Opvoeding en onderwijs tussen geduld en ongeduld (2019). Antwerpen/Apeldoorn: Cyclus. https://joopberding.com/geduld/

(19) ‘Ik ben ook een mens’. Opvoeding en onderwijs aan de hand van Korczak, Dewey en Arendt (2019) – 3e, licht gewijzigde druk augustus 2019. Culemborg: Phronese. https://joopberding.com/iboem/

(18) Aan het werk met Hannah Arendt. Professionals in onderwijs, zorg en sociaal werk (2018) (red. Berding) – 2e druk mei 2018. Leusden: ISVW Uitgevers. https://joopberding.com/arendt/

(17) ‘Ik ben ook een mens’. Opvoeding en onderwijs aan de hand van Korczak, Dewey en Arendt (2018) – 2e, gewijzigde druk mei 2018. Culemborg: Phronese.

(16) Schoolpedagogiek voor het basis- en voortgezet onderwijs (2018) (Berding & Pols) – 4e, sterk gewijzigde druk mei 2018. Groningen/Utrecht: Noordhoff. https://joopberding.com/schoolpedagogiek/

(15) Aan het werk met Hannah Arendt. Professionals in onderwijs, zorg en sociaal werk (2017). Leusden: ISVW Uitgevers. (red. Berding).

(14) Onderwijsfilosofen in actie. Zeven lessen over visies en idealen in en voor de klas. (2017) (Berding & Dekker). Rotterdam: Hogeschool Rotterdam. Online hier: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/2087829843e642e6a46cde763981d64b/onderwijsfilosofen-in-actie.pdf

(13) ‘Ik ben ook een mens’. Opvoeding en onderwijs aan de hand van Korczak, Dewey en Arendt (2016). Culemborg: Phronese.

(12) Schoolpedagogiek. Opvoeding en onderwijs in de basisschool – 3e herz. en aangev. druk 2014). Groningen/Houten: Noordhoff. (Berding & Pols).

(11) Praktijkonderzoek op niveau. Inspelen op onderzoeksdilemma’s bij sociale studies (2013). Bussum: Coutinho. (Berding & Witte).

(10) Opgroeien in Rotterdam. Tegendraads onderzoek in een grote stad (2011). Antwerpen/Apeldoorn: Garant. (red. Berding & Witte).

(9) John Dewey over opvoeding, onderwijs en burgerschap. Een keuze uit zijn werk (2011). Amsterdam: SWP. Vertaling, inleiding en toelichtingen. http://www.swpbook.com/1225 en https://joopberding.com/dewey/

(8) Schoolpedagogiek. Opvoeding en onderwijs in de basisschool (2e herz. en aangev. druk 2009). Groningen/Houten: Noordhoff. (Berding & Pols).

(7) Scholen voor het leven. De inspirerende visie van Janusz Korczak (2006) (red. Berding & Cappon). Amsterdam: Janusz Korczak Stichting. (Jaarboek 2006 Janusz Korczak Stichting).

(6) Schoolpedagogiek. Opvoeding en onderwijs in de basisschool (1e druk 2006). Groningen/Houten: Noordhoff. (Berding & Pols).

(5) In de ban van het kind. Pedagogisch handelen in de kinderopvang (2005). Assen: Van Gorcum.

(4) De participatiepedagogiek van John Dewey. Opvoeding, participatie en curriculum (1999) (proefschrift VU; handelsuitgave DSWO Press Leiden).

(3) Kinderen zijn al groot. Werken met kinderen volgens Janusz Korczak (1995). Amsterdam: SWP.

(2) To Live with Children. Janusz Korczak’s Pedagogy of Respect (1994) (Textorium Series, Ed. Max van Manen).

(1) Door de buis genomen? Kinderen en televisiegeweld (1991). Utrecht: Acco. (red. Berding, Jacobs & Miedema).

Profiel van mijn publicaties op Nivoz.nl

Op 16 november 2021 verscheen een profiel van mijn werk, publicaties enz., geschreven door Hanke Drop en Rikie van Blijswijk. Kijk op https://nivoz.nl/nl/bronnen-van-betekenis-joop-berding-brengt-met-zijn-pedagogische-kennis-en-ervaring-schoolpraktijk-tot-leven. Hierin veel aandacht voor mijn publicaties rond Korczak, Dewey en Arendt en voor het onderwerp (en boek over) geduld en een karakterisering van mijn kijk op de relatie tussen filosofie, opvoeding en onderwijs. Ik ben hier natuurlijk zeer verguld mee!
In januari 2023 wordt dit profiel geactualiseerd, naar aanleiding van het verschijnen van recente publicaties.

Recente publicaties en activiteiten

*Berding, J. (2023, 17 mei). Gastcollege honoursstudenten Hogeschool Utrecht: De filosofie van Hannah Arendt. Laten we de wereld liefhebben.

*Berding, J. (2023, 8 april). Een dag met Hannah Arendt. Workshop bij de Filosofiegroep Rotterdam.

*Berding, J. (2023, 2 april). Filosoferen – eerst denken, dan pas doen? Lezing over Hannah Arendt bij Sijthoff Cultuur Leiden.

*Berding, J. (2023, March 16). Working with Hannah Arendt, invited talk for the International Network on Hannah Arendt and Education, online, recording available here: https://sites.google.com/view/hannah-arendt-network/lectures/berding (posted April 25).

*Graaff, M. de (2023). Verwondering, stilte en verbeelding. Focus op existentiële vaardigheden. Interview met Willem de Vos en Joop Berding. In VO-magazine, februari-maart, p. 32-35.

*Podcast met Jan Jaap Hubeek voor “Meesterwerk”: https://janjaaphubeek.nl/2023/02/18/160-joop-berding/ (online 19-2-2023)

*Berding, J. (2023, 14 februari). Het onderwijs dreigt in de greep te raken van zielloze productie terwijl alles draait om menselijkheid. In Nederlands Dagblad (opinie), p. 14-15.

*Te gast op 10 februari 2023 op jenaplanbasisschool De Waterval in Lisse, dagje ‘meelopen’.

*Live interview bij de officiële opening van ‘De Meppel’, entreeopleidingen van ROC Mondriaan, Meppelweg 339-341 Den Haag, 9 februari 2023

*Interview ‘Unieke herinneringen aan een bijzondere plek’, t.g.v. de heropening van ‘De Meppel’, entreeopleidingen van ROC Mondriaan, op https://www.youtube.com/watch?v=8EnU-hKytvM; online 9-2-2023

*Berding, J. (2023). Rondom Cornelis Verhoeven. Lezing in de Remonstrantse kerk Den Haag, 28 januari. Zie https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/lezing-door-joop-berding-2/

*Te gast op 24 januari 2023 bij het lectoraat Bezieling en professionaliteit, lector Robert van Putten, Christelijke Hogeschool Ede, voor de bespreking van mijn boek Rondom Cornelis Verhoeven.

*Tjipcast, met Tjip de Jong, Floris van der Klein en Joop Berding: https://tjipcast.nl/onderwijs/wat-kunnen-we-vandaag-de-dag-leren-van-cornelis-verhoeven/ (online 2-1-2023)

*Dijk, M. van (2023). ‘Maak tijd voor verstilling in de klas.’ Interview in Filosofie Magazine, januari, p. 40-43. Met toestemming van en dank aan de redactie hier te lezen: https://joopberding.files.wordpress.com/2022/12/interview-filosofie-magazine-met-joop-berding-door-marc-van-dijk-jan-2023.pdf

*Alderliesten, H. & J. Berding (2022). ‘Het willen is wel bij mij’. Augustinus en Arendt over de onrustige wil. In Speling, jg. 74, nr. 4 (december), p. 54-60. Pdf hier met toestemming van de redactie te lezen: https://joopberding.files.wordpress.com/2022/12/berding_alderliesten-speling-2022-nr-4.pdf

*Joosten, H., Berding, J. & Terlouw, C. (2022). Inleiding Themanummer: De publieke onderwijstaak van het hoger beroepsonderwijs, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 40 (3/4), pp. 1–18; https://www.tvho.nl/getfile.php?id=750 (gepost 13-12-2022)

*Joosten, H., Berding, J. & Terlouw, C. (red.) ( 2022), Themanummer Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, december. (gepost 13-12-2022)

*Berding, J. (2022). Hannah Arendt und das Böse: radikal und/oder banal. In Bulletin der Heinrich Barth-Gesellschaft, nr 22, August, S. 26-34.

*Berding, J. (2022). Voor de maatschappij of voor de wereld? John Dewey en Hannah Arendt over onderwijs. In Jong, W. de et al. (red.), Grondleggers van de pedagogie(k). Grote denkers over opvoeden: stemmen uit het verleden en hun weerklank in het heden en de toekomst (pp. 95-108). Amsterdam: SWP/VBSP.

*Berding, J. (2022, 7 november). De wereld in?! Arendt en Dewey over wereld en maatschappij. Lezing op de VBSP-conferentie ‘Grondleggers van de pedagogie(k). Grote denkers over opvoeden: stemmen uit het verleden en hun weerklank in het heden en de toekomst‘.

*Rijn, I. van (2022, oktober). Ik ben er klaar mee! Over geduld en ongeduld in je groep (interview). In Kinderopvang, 32, 10, p. 30-31.

*Berding, J. (2022, 23 september). Gastcollege masteropleiding Pedagogiek, Hogeschool Rotterdam: ‘Mijn pedagogische geloofsbelijdenis’, van John Dewey.

*Dros, L. (8 augustus 2022). Interview. ‘We hebben stilte en vertraging nodig in het onderwijs’. In Trouw, p. 6-7.

*Visser, H. de (2022). Kinderen de ruimte geven voor verwondering. https://nivoz.nl/nl/kinderen-de-ruimte-geven-voor-verwondering (gepost 4-7-2022), met een korte intro op Rondom Cornelis Verhoeven.

*Bors, G. (2022). Cornelis Verhoeven, filosoof van de verwondering. Het grote interview met Joop Berding, auteur. In Mensenkinderen, nr. 176, juli, p. 23-28.

*Berding, J. (2022, 16 juni). De filosofie van Hannah Arendt: laten we de wereld liefhebben. Gastcollege honoursstudenten Hogeschool Utrecht.

*Berding, J. (2022). Ruimte voor vrij spelen. Een pleidooi voor geduld en het accepteren van risico’s. In Hup, M. & Van Rooijen, M. (red.). Het laatste kind op straat. Het belang van vrij spelen (p. 44-55). Amsterdam: Het Woeste Westen.

*Berding, J. (2022). Een pleidooi voor ontspanning. Onderwijs geven is geen productie draaien. In OnderWijsTijd, jaargang 2, nr 2, april-juni 2022, p. 23-26.

*Op 25 mei 2022 verscheen de Koreaanse vertaling van mijn boek uit 2020: Janusz Korczak. Educating for Justice (Springer). Meer informatie hier: https://www.mosinsaram.com/634?fbclid=IwAR1_dsGcTiwFaFfXb1RuWhM6CxfhOQKXjHICbfQ_gJgNG4-2zZJVg7ENBI4 (Koreaans kan worden omgezet naar Nederlands, maar deze vertaling is niet overal correct.)

*https://nivoz.nl/nl/wat-zeggen-reformpedagogen-over-lef, met korte bijdrage van mij over Korczak (gepost 18-5-2022; eerder verschenen in Mensenkinderen, april 2022).

*Pols, W., Berding, J. (2022). Philosophy of Education: Towards a Practical Philosophy of Educational Practice. In: Brown, M.E.L., Veen, M., Finn, G.M. (eds) Applied Philosophy for Health Professions Education. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-1512-3_2. (In druk: pp. 9-22)

*Tjipcast, met Tjip de Jong, over vertraging, geduld en aandacht in het onderwijs, online 10 april 2022: https://tjipcast.nl/filosofie/is-het-tijd-voor-meer-vertraging-in-filosofie-en-onderwijspraktijk-tjipcast-173-met-joop-berding/

*Berding, J. (2022, 12 februari). Spieken een probleem? Vraag je eens af waarom leerlingen dat doen. In Trouw, opiniepagina, online: https://www.trouw.nl/opinie/spieken-een-probleem-vraag-je-eens-af-waarom-leerlingen-dat-doen~b7642c7b/

*Berding, J. (2021, december). De menselijke waardigheid van het kind. Het pedagogisch ethos van Janusz Korczak. In Tenachon. Themamagazine dialogisch leren, #52, p. 32-39, 57.

*Ontmoeting/gesprek online met het lectoraat Professionaliseren met hart en ziel, Thomas More Hogeschool Rotterdam, 15 december 2021.

*Paardekooper, G. & J. Berding (2021, december). Bespreking van K. Birbalsingh (Ed.) (2016). Battle Hymn of the Tiger Teachers. The Michaela Way, in Van12tot18(31), 48-49.

*https://boeddhistischdagblad.nl/achtergronden/173778-politiek-is-niet-hetzelfde-als-een-kast-in-elkaar-zetten/ (interview door Kees Moerbeek; online 14-11-2021)

*Berding, J. (2021, 27 oktober). Kinderrechten: een pedagogisch en politiek perspectief. In- en uitzoomen met Janusz Korczak en Hannah Arendt. Online lezing voor studenten van de masteropleiding Ecologische pedagogiek. Hogeschool Utrecht. (power-point)

*Berding, J. (2021, 23 oktober). De werelden van Hannah Arendt. De verwevenheid van leven en werk. Lezing in de Remonstrantse Kerk Den Haag. (power-point, hand-out)

*Berding, J. (2021, 21 oktober). Inleiden in de wereld. Het politiek-pedagogische project van Hannah Arendt. Lezing in het kader van de Hannah Arendt Week. Leusden: ISVW. (power-point, hand-out)

*Bespreking van D. den Bakker (red.) (2020). Geborgenheid. Open acces online bespreking: https://www.aup-online.com/content/journals/10.5117/PED2021.2.005.BERD (gedrukte versie in: PEDAGOGIEK 41.2 (2021) 212-213).

*Berding, J. (2021). Bijdrage aan Liber amicorum voor Gert Biesta t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar (pp. 36-43). Driebergen: NIVOZ.

*Spreker tijdens het webinar van Kennisnet 23 september 2021 over digitale gezondheid. Verslag: https://www.mediawijzer.net/webinar-digitale-balans-nieuwe-schooljaar/

*Berding, J. (2021). Een kind is ons geboren. Hannah Arendt over nataliteit. In Berg, B. van den (red.). Het visioen van Mattheüs. De wording van een messiaanse gemeenschap. Een muzische benadering (pp. 170-175). Kampen: Van Warven.

*Podcast met Taco Visser over geduld en ongeduld in opvoeding en onderwijs. https://anchor.fm/taco-visser/episodes/Joop-Berding-over-Opvoeding-en-onderwijs-tussen-geduld-en-ongeduld-e16hfec (gepost 27-8-2021)

*Interview met David van Overbeek over De werelden van Hannah Arendt. YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=DbyUuCiSNck&t=843s (als podcast ook op Spotify)

*Berding, J. (2021). Bespreking van Eidhof, B., Janssens, M. & Ris, J. (2021). Wereldgericht onderwijs. Biesta in de praktijk. https://onderzoekonderwijs.net/2021/07/12/wereldgericht-onderwijzen-biesta-in-de-praktijk-boekbespreking/ (ook op nivoz.nl)

*IJsseling, H. & J. Berding (2021). Onderwijs moet ruimte laten voor verwondering. In: Filosofie Magazine, juni, p. 53-57.

*Berding, J. (2021, May 25). Educating for Justice. The Focus on Community in the Pedagogy of Janusz Korczak. Online lecture. Virtual International Weeks 2021. Hochschule Koblenz.

*Deelnemer bijeenkomst leesclub VIAA, 21 april 2021, over ‘Ik ben ook een mens’.

*Berding, J. (2021, 1 en 8 april). Cursus ‘Filosofie van het geduld’. Twee avonden voor de Filosofiegroep Rotterdam (online).

*Berding, J. (2021). Over geduld en ongeduld in het onderwijs. In: Van Twaalf tot Achttien(31), 4, 6-8 (april).

*Berding, J. & H. IJsseling (2021). https://nivoz.nl/nl/cornelis-verhoeven-over-onderwijs-als-geschenk-als-geduld-en-verwonderpraktijk-en-als-diepe-praktijk (gepost 22 maart 2021).

*Berding, J. (2021). Mijn boekenbezit. Mini-essay. Hier te lezen:

*Podcast met Roeland Vrolijk over de betekenis van doeldomeinen voor het vak en vooral de beleving van muziek. (Soundcloud, gepost 26-2-2021).

*Berding, J. (2020). Op de schouders van… Janusz Korczak. In De wereld van het jonge kind/HJK, nr 4, december, 26-29. Ook hier te lezen.

*Berding, J. (2020). Geduld. In ANTW(112), 4, 434-438.

*Berding, J. (2020). Janusz Korczak. Educating for Justice. Cham, Switzerland: Springer Publishers.

*Berding, J. (2020). Geduld als praktische uitdaging. In PIP/Pedagogiek in Praktijk, #117
jg. 26, nr 5, 30-34.

*Berding, J. (2020). In gesprek over pedagogisch handelen. (Interview met Inge van Rijn over Pedagogiek in de vingers).
In Management Kinderopvang(26), 4, juli, 36-37.

*Berding, J. (2020). Herlezen. Hier te lezen.

*Berding, J. (2020). Bespreking van C. Hermans (red.), 2020. Waar is het onderwijs goed voor?
in Pedagogiek(40), 1, 153-156.

*Berding, J. (2020). Vlogserie over geduld en ongeduld in opvoeding en onderwijs: hier te lezen.

*Berding, J. (2020). Over Korczak, Thijssen en geduld: adresseer de haast…, hier te lezen.

*Berding, J. (2020). Interview: maatschappelijk ongeduld past niet in onderwijs en opvoeding, hier te lezen.

*Berding, J. (2020). (On)geduld in coronatijden, hier te lezen.

*Berding, J. (2019). De flinterdunne grens tussen geduld en ongeduld, hier te lezen.

Berding, J. (2019). Podcast met Rikie van Blijswijk, over geduld en ongeduld in onderwijs en opvoeding,
Geduld podcast Nivoz.

Berding, J. (2019). Opvoeding en onderwijs tussen geduld en ongeduld. Antwerpen/Apeldoorn: Garant Uitgevers/Cyclus. Verschenen 14-11-2019.

Berding, J. (2020). Janusz Korczak and John Dewey on Re-Instituting Education. In Tsyrlina-Spady, T. & Renn, P. (Eds.). Nurture, Care, Respect, and Trust: Transformative Pedagogy Inspired by Janusz Korczak (pp.) Gorham, ME: Myers Education Press. Zie Myers Press.

Berding, J. (2019). Patience as a pedagogical virtue – and impatience as well? Janusz Korczak’s lived experience. Lecture at the Conference ‘The School of Life in the 21st Century’. Tel Aviv: Cymbalista Jewish Heritage Center, November, 28.

Berding, J. & W. Pols (2019). Bespreking van P. Smeyers et al. (red.) (2016). Inleiding in de pedagogiek (deel 1 en deel 2).
In Pedagogiek(39), 1, 113-132.

Berding, J. (2019, 14 maart). John Dewey over democratie en educatie. Rotterdam: FGR.Berding, J. (2019, 17 januari). Jeugdparticipatie: de inspiratie van Dewey, Korczak en Arendt. Gastcollege minor Jeugd. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.

Berding, J. (2018). Hannah Arendt on Education. Gepubliceerd op medium.com (gepost 14 december 2018)

Berding, J. (2018). ‘School als sociale constructie’. Bespreking van Utopia: naar ander onderwijs, door Dolf van den Berg, in Didactief, 48, 10, p. 49.

Berding, J. (2018, 16 november). ‘Verschijnen in de digitale ruimte.’ Lezing conferentie Digitale wijsheid, georganiseerd door Kennisnet. Hilversum: Beeld en Geluid.

Berding, J. (2018). De Boekenkring bespreekt Terug naar Reims, Didier Eribon. In Van twaalf tot achttien, 28, 9, 48-49.

Berding, J. (2018, 27 oktober). ‘Hannah Arendt: verandering en vernieuwing in een gebroken wereld.’ Lezing in het kader van het Uytenbogaert Programma. Den Haag: Remonstrantse Kerk.

Berding, J. (2018, 16 oktober). ‘Waar staan we eigenlijk voor?’ Inleiding Onderwijscafé Da Vinci Dordrecht. Dordrecht: Da Vinci College.

Berding, J. (2018). Janusz Korczak and Hannah Arendt on what it means to become a subject. Humanity, appearance and education. In Michalak, M. (Ed.). The rights of the child yesterday, today and tomorrow.
The Korczak perspective. Part II
 (pp. 432-449). Warsaw: Office of the Ombudsman for Children. (bi-langual ed., English & Polish)

Berding, J. (2018). Hannah Arendt en de school als tussenruimte: ‘Onderwijs is er niet om de wereld te verbeteren, maar om cultuur door te geven.’ Online, zie: Nivoz, gepost 10-9-2018.

Berding, J. (2018). Op de schouders van … John Dewey. In HJK/De wereld van het jonge kind46, nr. 1, september, pp. 22-25.

Berding, J. (2018). Bespreking van: F.I. Kusters & A. Visser (red.). Prestatiepijn (2017), online.

Pols, W. & Berding, J. (2018). “This is our world.” Hannah Arendt on education. In Smeyers, P. (Ed.) International Handbook of Philosophy of Education (pp. 39-48). Cham, Switzerland: Springer.

Berding, J. (2018). Een pleidooi tegen slecht onderwijs en voor ont-schoolsing. Reflecties op het boek Leven zonder school (Van Eeckhout & Bonnu, SWP). Amsterdam: BildungCity, 6 juni.

Forumgesprek met Wouter Pols, Hester IJsseling en Joop Berding (2018). Bildung. #Meetup010 op Hogeschool Rotterdam, 5 juni.

Berding, J. (2018). John Dewey: ervaring is de motor …. (gepost 4-1-2018)

Berding, J. (2018). Janusz Korczak en de wet van het respect … (gepost 2-1-2018).

Berding, J. (2018). Hannah Arendt: pleidooi voor ‘handelend’ onderwijs. In De Linker Wang, nr. 2, mei, 12-13.

Berding, J. (2018, 19 april). Hannah Arendt: tegendraads denker over de wereld en de mens. Lezing in het kader van de Maand van de filosofie. Den Haag: Van Stockum boekverkopers.

Berding, J. (2018, 17 april). Iets nieuws beginnen. Inleiding op de eerste Meetup070. Den Haag: Haagse Hogeschool.

Berding, J. (2018, gepost 23 maart). Bespreking van Klaus Mollenhauer (2017). Vergeten samenhang. Verslag van bespreking in leesclub De Leerschool Leidschendam. In druk: Van twaalf tot achttien(28), 3, 48-49.

Berding, J. (2018, gepost 9 januari). Bespreking van F.I. Kusters & A. Visser (red.) (2017). Prestatiepijn.

Berding, J. (2017, 15 december). Nabijheid en distantie. Korczak, Arendt en wat we van hen kunnen leren. Gastcollege Instituut voor Sociale Opleidingen, Uitstroomprofiel Jeugd. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.

Berding, J. (2017, 24 november). Digitaal samenleven op een rechtvaardige manier. Lezing op de conferentie Digitale geletterdheid. Hilversum: Beeld en Geluid.

Berding, J. (2017, 15 november). Groene pedagogiek van Rousseau tot Jobs. Lezing op de conferentie van Stichting Groene Pedagogiek. Baarn: Kasteel Groeneveld.

Berding, J. (2017, 4 november). “‘Ik ben ook een mens.’ Korczaks unieke bijdrage aan de pedagogiek” . Lezing op de conferentie ‘Kinderen hebben iets te zeggen’ van de Janusz Korczak Stichting. Leiden: Kinderrechtenhuis.

Berding, J. (red.) (2017). Aan het werk met Hannah Arendt. Professionals in onderwijs, zorg en sociaal werk.. Leusden: ISVW Uitgevers.

Berding, J. (2017). (G)een lezing over pedagogiek. Toespraak ter gelegenheid van mijn afscheid van Hogeschool Rotterdam. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam, 21 september.

Berding, J. & Dekker, I. (2017). Onderwijsfilosofen in actie. Zeven lessen over visies en idealen in en voor de klas.. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.

Interview/podcast met Remco Pijpers voor kennisnet.nl, over Korczak en digitale geletterdheid. Online 13 juni 2017. Te beluisteren via podcast Korczak.
Ook via de site van hetkind.org ==> http://hetkind.org/2017/06/19/janusz-korczak-en-leerling-digitale-samenleving/

Berding, J. (2017). De waarheid als meedoen. Over John Dewey. Twee avonden (11 + 18 mei) voor de Filosofiegroep Rotterdam.

Berding, J. (2017). Devastating irony. Hannah Arendt and Harry Mulisch on the Eichmann Trial. In Cohen de Lara, E. & H. Drop (Eds.) Back to the core. Rethinking the Core Texts in Liberal Arts & Sciences Education in Europe (pp. 335-348). Wilmington, DE: Vernon Press.

è Berding, J. (2017). De waarheid als meedoen! Over John Dewey. Twee avonden voor de Filosofiegroep Rotterdam (11+18 mei).

Berding, J. (2017). Het democratisch-pedagogisch ethos van John Dewey

Berding, J. & W. Pols (2017). Bijeenkomst van het ‘Pedagogisch Pact’ in Rotterdam, n.a.v. onze eerdere lezing over Arendt en het verdwenen gezag van de leraar. Kort verslag op mijn pagina IBOEM en uitgebreid op https://pedagogischpact.wordpress.com/.

Berding, J. (2016). Citaat van Hannah Arendt over het gezag van de leraar en toelichting. Bildung Scheurkalender 2016, 4 december.

Berding, J. (2016). Bespreking van het recente boek Zeven grondleggers van de onderwijskunde (over o.a. Idenburg, Van Hulst, Van Gelder en Van Parreren) in Didactief, december.

Berding, J. (2016). Janusz Korczak, an introduction. Kort essay (5 pp) over leven, werk en belangrijkste pedagogische ideeën van Korczak. Geschreven voor de International Conference ‘Trust, the foundation of emotional safety’, 12-16 oktober 2016.
Je kunt het essay hieronder lezen.

Boekenkring De Leerschool Leidschendam besprak “Ik ben ook een mens.” Het verslag is te lezen in Van twaalf tot achttien, jg. 26, nr. 7, september 2016, pp.52-53.

Berding, J. & W. Pols (2016, 26 augustus). De sociale pedagogiek is springlevend en dat zullen ze weten in Roterdam!. Lezing Rotterdam: Hogeschool Rotterdam, masteropleiding Pedagogiek, t.g.v. de opening van het collegejaar 2016-2017 [tekst uitgesproken door W. Pols]

Berding, J. & W. Pols (2016, 15 juni). Wie denk jij wel dat je bent!? Over het gezag van leraren. Lezing Driebergen: Nivoz, Onderwijsavond.
De video-registratie van de lezing is hier beschikbaar.

Verbeek, A. (2016, gepost 6-6). Interview naar aanleiding van “Ik ben ook een mens” (http://kroost.org/media/interview-met-pedagoog-joop-berding-over-zijn-boek-ik-ben-ook-een-mens/).

Berding, J. (2016, 18 januari). Janusz Korczak: inspiratie voor een rechtvaardige opvoeding, ook vandaag. Gastcollege voor minor SPH. HR/Horizon Rotterdam, locatie Bergse Bos (handout en power-point)

Berding, J. (2015). John Dewey en het leren van praktijkervaringen. In Sophie, 5, 6, 34-39.

Berding, J. (2015, 24 november). Republikeins denken en doen met Korczak. Korczak MAG, online

Berding, J. (2015, 24 november). Janusz Korczak, inspiratie voor de opvoeding, ook vandaag. Gastles voor het AD (Associate Degree) traject pedagogisch-educatief medewerker. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.

Berding, J. (2015, 19 november). Hannah Arendt: een vrouwelijke denker. Avond voor de Filosofiegroep Rotterdam. Rotterdam

Berding, J. (2015, 17 november). John Dewey en outdoor education. Presentatie voor intervisiegroep IvL. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.

Berding, J. (2015). John Dewey. In T. David et al. (Eds.). International Handbook of Philosophies and Theories of Early Childhood Education and Care. (pp. 49-56). Oxford: Routledge.

Sage L. le, M. van der Pluijm & J. Berding (2015, 5 oktober). Pedagogiek in een social work opleiding. Presentatie/lezing op de conferentie van de VBSP. Zeist: Woudschoten.

Berding, J. (2015, 12 September). Arendt’s Eichmann in Jerusalem and Mulisch’s Criminal Case 40/61: A parallel reading. Lecture at the http://www.auc.nl/news-events/events-and-lectures/upcoming-events-and-lectures/item/liberal-arts-sciences-education-core-texts-european-context.html Amsterdam: AUC.

Berding, J. (2015, 27 augustus). Het vak van leraar kan niet zonder gezag. Trouw, de Verdieping.

Pols, W. & J. Berding (2015, 12 juni). Tussen nut en ontplooiing. Beroepsvorming op het hbo.Lezing voor het Landelijk overleg onderwijsadviseurs hbo. Utrecht.

Berding, J. (2015, 8 juni). De Vita activa van Hannah Arendt. Lezing/workshop voor de Filosofiegroep Rotterdam.

Berding, J. & W. Pols (2015, 30 mei). Een pedagogische cartografie. Over het gebruik van theorieën binnen de opvoedings- en onderwijspraktijk. Lezing op de Landelijke Pedagogendag. Rotterdam: HR.

Berding, J. (2015). Gastcollege aan de Fontys Hogeschool Tilburg, opleiding Pedagogiek: “Opvoeden als initiëren: Korczak – Dewey – Arendt” (18 mei)

Berding, J. (2015). Twee avonden over Hannah Arendt voor de Filosofiegroep Rotterdam. (2 en 9 april)

Berding, J. (2015). Bespreking van Susan Neiman (2014). Waarom zou je volwassen worden? http://www.onderwijsfilosofie.nl/denkfiguren-bibliotheek/recensies/recensie-susan-neiman-waarom-zou-je-volwassen-worden/

Berding, J. (2015). ‘Must think”[een reflectie op een citaat van Hannah Arendt over de kwalificaties en het gezag van de leraar], in Van 12 tot 1825, 3, 56-57.

Inleiding voor de Boekenleesclub ‘De Leerschool’ Leidschendam over het artikel ‘De crisis in de opvoeding’ van Hannah Arendt. 21 januari en 4 maart 2015.

Rixoort, K. van (2015, januari-februari). Studie, intellect en belezenheid. Interview met Joop Berding n.a.v. bezoek/rondleiding werkkamer Harry Mulisch op 30-10-2014 (Mulisch Festival Amsterdam). In Boekenpost, nr 135, 36.

Berding, J. (2015). Dilemma’s in het praktijkonderzoek. Methodologie versus maatschappelijke relevantie. In J. Bekker et al. (red.), De pedagoog in de spotlights (pp. 95-104). Amsterdam: SWP.

Berding, J. & W. Pols (2015). De pedagogiek herontdekt. Ontwikkelingen binnen een bijna vergeten vakgebied. In J. Bekker et al. (red.), De pedagoog in de spotlights (pp. 151-161). Amsterdam: SWP.

Verbeek, G. & J. Berding (2014). Kinderrechten en onderwijs: 25 jaar verder. Hetkind.org. http://hetkind.org/2014/11/20/kinderrechten-en-onderwijs-25-jaar-verder-meedoen-echt-verantwoordelijkheden-durven-delen/

Berding, J. (2014). Janusz Korczak: de pedagoog die verantwoordelijkheid uiterst serieus neemt. Hetkind.org. http://hetkind.org/2014/10/19/janusz-korczak-de-pedagoog-die-verantwoordelijkheid-uiterst-serieus-neemt/

Berding, J. (2014, september). Het beslissende boek: Hoe houd je van een kind van Janusz Korczak. In Pedagogiek in praktijk/PIP, 22-25. In iets andere vorm ook gepubliceerd op hetkind.org.

Berding, J. (2014). Bespreking van R. de Brabander (2014). Wie wil er nou niet zelfredzaam zijn? De mythe van de zelfredzaamheid (Garant). Journal of Social Intervention, 23, 3, september, 64-68.

Berding, J. (2014). Het beslissende boek: Hoe houd je van een kind, door Janusz Korczak. Pedagogiek in Praktijk/PIP, september, 22-25.

Midskard, J. & J. Berding (2014). A conceptualisation of interprofessional work inspired by Hannah Arendt’s line of thinking. Journal of Social Intervention, 23, 2, 38-51.

Op 7 mei 2014 publiceerde het NIVOZ een artikel van mijn hand over Arendt op haar weblog: “De school als ‘tussen'”. Kijk voor het volledige artikel op Arendt.

Berding, J. & W. Pols (2014, 3e herziene en uitgebreide druk). Schoolpedagogiek. Opvoeding en onderwijs in de basisschool. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. Zie https://www.noordhoff.nl/webshop/product/schoolpedagogiek-9789001827892

Berding, J. (2014, 1 april). Gastcollege ‘Op niveau onderzoeken’. Erasmushogeschool Brussel. Bachelor kleuteronderwijs/bachelor Pedagogiek van het jonge kind.

Berding, J. (2014). Co-referaat bij de presentatie van het boek De mythe van de zelfredzaamheid van Richard de Brabander (Garant, 2014). Rotterdam: Hogeschool Inholland, 24 maart.

Berding, J. (2013). The first annual report and the first annual children’s rights monitor of the Dutch children’s ombudsman: some reflections from a Korczakian point of view. In P. Jaros (Ed.). 2012 Janusz Korczak Year. An international perspective on children’s rights and pedagogy. A selection of lectures presented during the Korczak seminars organized by Polish diplomatic missions abroad in 2012 (pp. 31-37). Warsaw: Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland.

Berding, J. (2013). Korczak in Erfurt (Duitsland). Korczak Bulletin, 2, p. 8.

Berding, J. (2013). Becoming a citizen. The inspiration of Janusz Korczak. In R. Godel-Gassner & G.A. Krehl (Hrsg.). Facettenreich im Fokus – Janusz Korczak und seine Pädagogik. Historische und aktuelle Perspektiven (pp. 381-388). Jena: Garamond Verlag. (Edition Paideia – PSK 18)

Berding, J. (2013). Janusz Korczak und demokratische Erziehung heute. Achtung, Differenz, Partizipation, Gerechtigkeit. Fachvortrag. Jahrestagung der Deutschen Korczak-Gesellschaft. Erfurt, 15-17 November.

Berding, J. & W. Pols (2013). Review of W.A.J. Meijer (2013). Onderwijs weer weten waarom. In Paedagogica Historica (online).

Berding, J. & T. Witte (2013). Praktijkonderzoek: lessen uit de praktijk . Presentatie/interview op de studiemiddag Praktijkonderzoek van Uitgeverij Coutinho. Utrecht, 6 november.

Op 30 september en 1 oktober 2013 organiseerde de VBSP een conferentie over ‘pedagogen in de spotlights’. Ik verzorgde er een workshop over wat je allemaal tegenkomt in praktijkonderzoek. Aan de hand van een aantal casussen ging ik met de deelnemers in gesprek over ‘goed praktijkonderzoek’.

Op dezelfde conferentie hield ik met Wouter Pols een lezing over de ‘herontdekking van de theoretische pedagogiek’, een pleidooi voor een geesteswetenschappelijke benadering van de opvoeding.

Op 29 maart 2013 verscheen: Berding, J. & T. Witte (2013). Praktijkonderzoek op niveau. Inspelen op onderzoeksdilemma’s bij sociale studies. Bussum: Coutinho.

In de Volkskrant van 22 juni 2013 verscheen een artikel van Annemiek Verbeek en Gabrielle Jurriaans over ‘strenger opvoeden’. Titel: ‘Een kind is geen pup’. Hiervoor interviewden zij onder anderen mij over trends in de opvoeding.

Pijl, M. (2013, april). Samen oefenen met democratie. John Dewey. In Kiddo, 3, p. 34-35, bevat een interview met mij over het belang van Deweys pedagogiek voor de kinderopvang.

Berding, J. (2013). Bespreking van G. Biesta (2012). Onderwijs en de cultuur van het meten. Ethiek, politiek en democratie. In Pedagogiek, 33(1), 56-61.

Berding, J. (2013). John Dewey over opvoeding, onderwijs en burgerschap. In A. van Keulen (red.). Jonge burgers. Kindercentra als democratische oefenplaats (pp. 147-154). Amsterdam: SWP.

Berding, J. & T. Witte (2013). Praktijkonderzoek: spanningen en dilemma’s. In Journal of Social Intervention – Theory and Practice22, nr 1, 85-88.

Berding, J. (2013). Participatie in de bovenbouw. In Mensenkinderen28, nr 135, 24-27.

Pols, W. & J. Berding (2012). Bespreking van J. Masschelein & M. Simons (2012). Apologie van de school. In Pedagogiek32, 3, 277-280.

Berding, J. (2012). Bespreking van J. Doornenbal, S. van Oenen & W. Pols (2012). Werken in de brede school. Een pedagogische benadering. In PIP, #69, november, pp. 45-47. 

Berding, J. & T. Witte (2012). Masteronderzoek: hoe je doe je dat? Valkuilen en hobbels in de praktijk. In N. Broer et al. (red.). Pedagoog, verklaar u nader! Pedagogiek in de 21ste eeuw (pp. 35-42). N.pl.: VBSP.

Berding, J. (2012). The First Annual Report and the First Annual Children’s Rights Monitor of the Dutch Children’s Ombudsman: Some Reflections from a Korczakian Point of View. Paper presented at the 4th International Seminar on Children’s Rights, Geneva (June 1-2).

Berding, J. (2012). John Dewey, een inleiding. Presentatie voor ‘Toeval gezocht’. Amsterdam (25 juni).

Bruin, A. de & A. Brink (2012). Janusz Korczak: inspirator voor mensen in het primair onderwijs. Amsterdam: Janusz Korczak Stichting. (Reeks: Janusz Korczak voor opvoeders, deel 2, onder redactie van Joop Berding)

Op 24 november 2011 verscheen: Opgroeien in Rotterdam. Tegendraads onderzoek in een grote stad (Berding & Witte, redactie). Een bundel met verslagen van onderzoek in Rotterdam naar onder andere de brede school, tienermoeders, welzijnswerk, nazorg voor problematische gezinnen, ouderbetrokkenheid en nog veel meer.

In oktober 2011 verscheen: ‘Opvoeding, participatie en burgerschap. De inspirerende visie van Janusz Korczak’. In N. Broer, H. de Deckere, M. Meer, T. Notten & J. Stakenborg (red.). Grenzeloze pedagogiek tussen wetenschap en praktijk (pp. 75-84). Gouda: VBSP. 

Ook Hannah Arendt heeft vanaf september 2011 een eigen plekje in de Canon Sociaal werk.

Inge van Rijn en ik schreven een terugblik op onze Korczak trainingen in: ‘Leren van Janusz Korczak. Training kinderopvang’. In HJK (De wereld van het jonge kind), 2011, 38, 19, pp. 12-15 (mei).

In het boek Van spelen tot serious gaming, onder redactie van Diny van der Aalsvoort (2011) schreef ik het hoofdstuk ‘John Dewey over spel’ (pp. 25-37), uitgave Leuven & Den Haag: Acco.

In april 2011 verscheen mijn bundel met vertalingen van pedagogisch werk van John Dewey: John Dewey over opvoeding, onderwijs en burgerschap. Een keuze uit zijn werk. Meer informatie op de site van Uitgeverij SWP.

In december 2010 werd Janusz Korczak toegevoegd op de website www.canonsociaalwerk.eu. In het voorjaar 2011 volgde John Dewey.

Medio december 2010 verscheen mijn bijdrage: ‘Participatie, burgerschap en gemeenschap; de radicale visie van Janusz Korczak’, aan H. Brouwers & T. Cappon (red.) (2010). Kinderen zijn al burgers. Waar leren kinderen en jongeren actieve betrokkenheid en burgerschap? (pp. 11-20). Amsterdam: Janusz Korczak Stichting. (Jaarboek 2010)

In Inkt!, nr 8 van september-oktober 2010 besprak ik de nieuwe roman van John Irving, De laatste nacht in Twisted River.

Begin augustus 2010 nam ik deel aan de internationale Korczak conferentie in Tokio en hield daar een lezing, deels over hetzelfde thema als in Genève.

Begin juni 2010 hield ik in Genève een voordracht over het trainen van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang vanuit de inspiratie van Janusz Korczak.

Naar aanleiding van het verschijnen van de tweede herziene en uitgebreide druk van Schoolpedagogiek verscheen een dubbel-interview met co-auteur Wouter Pols en mij in Platform Pabo nr 16, een uitgave van Noordhoff Uitgevers.

In nr 7 van Inkt! (mei – juni 2010) besprak ik de biografie van Leonard Woolf van de hand van Victoria Glendinning.

In PiP Magazine (Pedagogiek in praktijk) nr 54 verscheen in april 2010 mijn bijdrage in de reeks ‘Biografie’ over de pedagogische ideeën van Hannah Arendt, onder de titel ‘Tegendraadse filosofe van de opvoeding’.

Wouter Pols en ik publiceerden een artikel over de maatschappelijke positie van de school in de bundel De publieke betekenis van pedagogisch denken en handelen. Bijdragen aan de Veertiende Landelijke Pedagogen, (red. Ramaekers et al., 2010) onder de titel ‘Een soort “amfibie”. Opvoeden in de tussenruimte van de school’ (pp. 74-82).

In nummer 6 van Inkt!, maart-april 2010, besprak ik twee prachtige boeken van Daniel Pennac over plezier in het lezen.

Een vergelijkende bespreking van Eichmann in Jerusalem en De zaak 40/61 van resp. Hannah Arendt en Harry Mulisch verscheen in de vijfde editie van Inkt!, è In december 2009 verscheen in het Janusz Korczak Bulletin een impressie van de conferentie in Genève (zie onder), te downloaden

Half juli 2009 verscheen een artikel van mijn hand in het blad Pedagogiek (jg 29, nr 2), onder de titel ‘Het onmeetbare handelen. Hannah Arendt over de fragiliteit van de opvoeding’.

In het tweede nummer van het prachtglossy Inkt! (van harte aanbevolen voor alle boekenliefhebbers) van juli 2009 verscheen een bespreking van twee samenhangende boeken, namelijk Mrs Dalloway van Virginia Woolf en De uren van Michael Cunningham. In nr 1 besprak ik twee reisboeken van Paul Theroux, in nr 3 boog ik me over de dood van Socrates. In nummer 4 (november-december 2009) besprak ik de 2-in-1 roman To the Hermitage van Malcolm Bradbury.

Begin juli 2009 verscheen de bundel Onderwijs, Zorg en Welzijn. Steevast breed en waar nodig dwars (T. Notten & F. Spierings, red.), met daarin verslagen van een drietal onderzoeksprojecten van de Hogeschool Rotterdam. Eén daarvan, over de brede basisschool Wereld op Zuid is van mijn hand. Uitgave van de Kenniskring Opgroeien in de stad van de Hogeschool Rotterdam.

Op 6 juni 2009 hield ik in Geneve een lezing op een conferentie georganiseerd door de Poolse vertegenwoordiging bij de Raad van Europa over de betekenis van Janusz Korczak en de rechten van het kind, met name rondom ‘participatie’ (een van de drie “p’s” in het Verdrag over de rechten van kind; de andere twee zijn provisions (voorzieningen, instellingen) en protection (bescherming).

Op 15 mei 2009 hielden Wouter Pols en ik een lezing op de Landelijke Pedagogendag te Leuven. Thema: ‘De publieke betekenis van pedagogisch denken en handelen’. De titel van onze lezing was: ‘Een soort ‘amfibie’. Opvoeden in de tussenruimte van de school’.

In het fonkelnieuwe tijdschrift voor boekenliefhebbers, Inkt! verscheen een bespreking van mijn hand van twee reisboeken van Paul Theroux, namelijk De grote spoorwegcaroussel (1937) en De grote spoorwegcaroussel retour (2007).

In het Janusz Korczak Bulletin van december 2008 staat een bespreking van mijn hand van het (jeugd)boek Mijn stilte van Ida Vandewijer (uitgave Davidsfonds/Infodok, Leuven, 2008). Het verhaalt van de gebeurtenissen in en rond het weeshuis van Korczak in Warschau in de laatste dagen voor de ontruiming (juli-augustus 1942). Ik noem dit boek “een bijzondere verrijking van de (roman)literatuur over Korczak”.

Samen met twee studenten van de masteropleiding Pedagogiek/Urban Education van de Hogeschool Rotterdam schreef ik een artikel over de Onderwijs Opvang Voorzieningen in Rotterdam, naar de effecten waarvan beiden onderzoek hebben gedaan: Alaoui, A., J. Blok & J. Berding (2008). Een time-out voor probleemleerlingen. In Pedagogiek in Praktijk Magazine14, 5, pp. 22-26.

Berding, J.W.A. (2008). Janusz Korczak – An Introduction. In Th. Cappon & J. Tchikhatcheva (Ed.). Dutch International Janusz Korczak Youth Conference. Report (pp. 80-88). Amsterdam: Janusz Korczak Association in the Netherlands.

Pols, W. & J. Berding (2008). Omgevingsonderwijs als burgerschapsvorming. In Haan, D. de & E. Kuiper (red.). Leerkracht in beeld. Ontwikkelingsgericht Onderwijs: theorie, onderzoek en praktijk (pp. 71-77). Assen: Koninklijke Van Gorcum.

Berding, J. & S. Miedema (2007). John Dewey (1859-1952). Pedagoog van participatie en democratie. In T. Kroon & B. Levering (red.) (pp. 98-103). Grote pedagogen in klein bestek. Amsterdam: SWP.

In december 2006 verscheen in Moskou een themanummer van het blad Demokratitsjekaja Sjkola (De democratische school), gewijd aan de actualiteit van de pedagogiek van Janusz Korczak. Ik heb daaraan bijgedragen met twee artikelen: een algemene introductie op Korczak en een artikel over de betekenis van Korczaks pedagogiek voor de opvoeding tot burgerschap. Voor wie het Russisch machtig is …..

%d bloggers liken dit: