Schoolpedagogiek

Deze pagina gaat over het opleidingsboek Schoolpedagogiek voor het basis- en voortgezet onderwijs (aka Berding en Pols), uitgegeven door Noordhoff.

NIEUWS! DE VIJFDE DRUK KOMT ERAAN!

In januari 2023 zal de licht herziene, vijfde druk van Schoolpedagogiek verschijnen! Wouter Pols en ik hebben veel tekst opgeschoond en de literatuur geactualiseerd. Een aantal illustraties is vernieuwd. Bij thema’s zoals burgerschapsonderwijs en ICT hebben we inhoudelijke passages toegevoegd en de laatste stand van zaken in beleid en “veld” weergegeven. Ook het register zal worden verbeterd. Al het goede blijft uiteraard behouden! 🙂

Het omslag van de 5e druk

Na verschijning komt hier een linkje naar de website van Noordhoff.

9 juni 2021: 15 jaar Schoolpedagogiek!

Schoolpedagogiek – 4e druk 2018

Eind mei 2018 verscheen de VIERDE, GEHEEL HERZIENE editie van Schoolpedagogiek! Het boek is compacter (254 pp) en nu ook geschikt voor de 2e graads lerarenopleidingen!

Op 15 juni 2018 bood ik het officieuze eerste exemplaar van deze nieuwe druk aan het team van de fabklas in Den Haag (sg De Populier) aan. Hier zijn de leerlingen na schooltijd bezig met allerhande ‘maakwerk’, met de meest uiteenlopende materialen, soms in combinatie met digitale techniek. Een mooi voorbeeld van het samengaan van pedagogiek en techniek, waaraan we een casus wijden in het boek.

Docent Per-Ivar Kloen (links) neemt het eerste exemplaar van de 4e druk in ontvangst.

De herziening betreft onder andere:
Рveel beeldmateriaal is vernieuwd en biedt inkijkjes in de wereld van het basis- ̩n voortgezet onderwijs;
– een flink aantal nieuwe praktijkcasussen, specifiek voor het voortgezet onderwijs;
– nieuwe vragen en opdrachten, gericht op en bruikbaar voor (stages in) zowel het basis- als het voortgezet onderwijs;
– geactualiseerde literatuurlijst en zo veel mogelijk actuele bronnen.

Gebleven zijn:
– het boek is zo opgezet dat praktijk, theorie en geschiedenis elkaar afwisselen;
– alle grote pedagogische thema’s komen aan bod;
– steeds een praktische casus ter inleiding;
– veel informatie over pedagogen die ertoe deden – en doen, zoals Dewey, Korczak, Herbart, Thijssen, Ligthart, Meirieu, Biesta en vele anderen;
– inzichten uit verschillende disciplines: naast de pedagogiek zijn dat o.a. de sociologie, ontwikkelingspsychologie, politieke theorie, filosofie en ethiek;
– de vragen en denkopdrachten aan het einde van elk hoofdstuk.

Over deze vierde druk schreef NBD Biblion: ‘Vierde, herziene en aangevulde druk van dit standaardwerk over opvoeding en onderwijs in de basisschool. Tegen de achtergrond van maatschappelijke vernieuwing en verandering wordt de pedagogische opdracht van de school belicht vanuit historisch perspectief. Met aandacht voor opvattingen door de jaren heen, maar ook nieuwe inzichten. Twee eeuwen schoolpedagogiek passeren de revue, o.a. aan de hand van denkers die in de professionele dialoog weer steeds meer opgeld doen. Actuele voorbeelden tonen aan dat de opdracht van het primaire onderwijs onlosmakelijk verbonden is met (opvattingen over) de pedagogische opdracht van de school. Aansprekende, helder geschreven uitgave die langs vele wegen invulling geeft aan pedagogisch denken en pedagogische praktijk uit verleden en heden, met als thema’s: Kinderen en hun opvoeders, Onderwijs: de school vroeger en nu, De pedagogische opdracht: van en met elkaar leren, School en maatschappij. Een essentiële epiloog besluit de uitgave. Elke thema is onderverdeeld in deelhoofdstukken met casussen, achtergrondliteratuur, reflectievragen en studieopdrachten. Met zwart-witfoto’s en illustraties uit de oude doos. Voor studenten én onderwijsgevenden een onmisbare vraagbaak. Met literatuur, register en website. Met code voor toegang tot online studiehulp’ – Mart Seerden

Een stukje geschiedenis

De eerste druk verscheen op 28 maart 2006. De feestelijke presentatie vond plaats op vrijdag 9 juni 2006 op Hogeschool Rotterdam, tijdens een netwerkbijeenkomst van pabodocenten pedagogiek/onderwijskunde. Bas Levering hield hierbij een prachtige inleiding.

Op de foto de trotse auteurs.

TF3-1100

De tweede, herziene druk verscheen op 26 januari 2010. De derde, eveneens herziene en uitgebreide druk verscheen op 15 april 2014.

Het boek kreeg vanaf de eerste druk prachtige recensies in verschillende vakbladen, waaronder PIP en Tijdschrift voor Lerarenopleiders.

Podcast

Op 27 augustus 2021 zette Taco Visser een podcast met mij online. Hoofdonderwerp is geduld en ongeduld in het onderwijs, maar zijdelings besteden we ook aandacht aan Schoolpedagogiek ! Te beluisteren via https://anchor.fm/taco-visser/episodes/Joop-Berding-over-Opvoeding-en-onderwijs-tussen-geduld-en-ongeduld-e16hfec

%d bloggers liken dit: