Over

Joop Berding

geboren in Den Haag op 23 februari 1954

Werk

1 oktober 2017: met vervroegd pensioen

1 september 2006-1 oktober 2017
onderzoeker Kenniscentrum Talentontwikkeling en hogeschooldocent Instituut voor de Sociale Opleidingen van de Hogeschool Rotterdam
opleidingsmanager en hogeschooldocent bij de Masteropleiding Pedagogiek/Urban Education van de Hogeschool Rotterdam
hogeschooldocent pabo en onderzoeker bij de Kenniskring Opgroeien in de stad van de Hogeschool Rotterdam

2002-1 september 2006
innovatie- en organisatieadviseur CED-Groep Rotterdam, kennisteams Management & Organisatie en Adaptief Onderwijs

uitvoering trajecten klassenmanagement, kwaliteitszorg en Ontwikkelingsgericht Onderwijs in (speciale) basisscholen
visie- en schoolontwikkeling in het (speciaal) basisonderwijs
begeleiding onderwijskansenscholen (onder andere Deltaplus-project)
coaching van leerkrachten en managementconsultatie van directies in het (speciaal) basisonderwijs

2001
opleidingsdocent Ichthus Hogeschool (Inholland) Rotterdam, Unit Educatie (PABO)docent pedagogiek, onderwijskunde en psychologie in verschillende opleidingsvarianten (voltijd, deeltijd, zij-instroom)
tutor en stagebegeleider in verschillende opleidingsvarianten
assessor zij-instromers

1997-2001
beleidsmedewerker Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie Jeugdbeleid, afdeling Preventief Jeugdbeleid / Kinderopvang; beleidsontwikkeling op het gebied van

opvoedingsondersteuning en pedagogisch beleid in de kinderopvang
voor- en vroegschoolse educatie
arbeidsmarkt
tieneropvang
onderzoekscoördinatie

1985-1997
verschillende betrekkingen bij de Gemeente Den Haag:

GVO-functionaris bij de GGD (drugsvoorlichting 12-16 jarigen; cursussen voor docententeams in het voortgezet onderwijs; voorlichting op ouderavonden)
projectleider gemeentelijk beleid 0–6 jarigen (onderwijs, welzijn, jeugdgezondheidszorg)
beleidsmedewerker afdeling kinderopvang (peuterspeelzalen; intercultureel werken)
medewerker afdeling onderwijs (schoolwerkplanontwikkeling)

1974-1985

parttime docent didactiek opleiding Pedagogiek M.O.-B Katholieke Leergangen Den Haag
leerkracht basisonderwijs in Waddinxveen en Den Haag

Opleiding

Doctoraat Vrije Universiteit Amsterdam (9 december 1999); proefschrift De participatiepedagogiek van John Dewey. Opvoeding, ervaring en curriculum (uitgave Leiden: DSWO Press); promotor prof. dr. S. Miedema, co-promotor dr. G.J.J. Biesta
Doctoraal pedagogiek Rijksuniversiteit Leiden (theoretische en historische pedagogiek) (1983-1986; cum laude)
M.O.-B Pedagogiek Katholieke Leergangen Tilburg/Den Haag (differentiatie onderwijskunde) (1978-1981)
M.O.-A Pedagogiek PBNA Arnhem (differentiatie onderwijskunde) (1974-1978)
Pedagogische Academie Mariahoeve Den Haag (akte 29b) (1971-1974)
HAVO Thomas More College Den Haag (1966-1971)

Cursussen en trainingen op het gebied van

video interactie begeleiding
coaching
tekstverwerking / ICT
speeches schrijven
onderhandelen
basiscursus Russisch
persoonlijke effectiviteit
mentoraat (begeleiding stagiaires)

Publicaties

Een groot aantal boeken, boekhoofdstukken, artikelen en paperpresentaties op pedagogisch en onderwijskundig terrein. Zie http://www.joopberding.com/publicaties

Specialisaties:

John Dewey
De pedagogiek van John Dewey (zie voor een Engelse samenvatting van mijn dissertatie de Summary) (Word-file; 38 kB).

Gebruik de link naar de sectie over Dewey: http://www.joopberding.com/Dewey. In mei 2011 verscheen mijn boek met vertalingen van pedagogisch werk van Dewey. Daarvoor en daarna schreef ik nog het een en ander…

Janusz Korczak
De pedagogiek van Janusz Korczak. Gebruik de link naar de sectie over Korczak: http://www.joopberding.com/Korczak

Hannah Arendt
De politieke theorie van Hannah Arendt. Gebruik de link naar de sectie over Arendt: http://www.joopberding.com/Arendt

Cornelis Verhoeven
De filosofie en de onderwijsfilosofie van Cornelis Verhoeven zijn actueler dan ooit! Gebruik het linkje naar de sectie over zijn werk en mijn publicaties: http://www.joopberding.com/Verhoeven

Geduld
Geduld is een politiek, maatschappelijk, religieus en ook pedagogisch thema waarover ik de afgelopen jaren veel schreef. Zie het linkje http://www.joopberding.com/geduld

Zie verder de link Publicaties: http://www.joopberding.com/publicaties

Maatschappelijke en overige activiteiten
(een keuze)

Recent

bestuurslid Janusz Korczak Stichting (1996 – 2014) en webmaster (2006 – 2014)
begeleiding van workshops voor hoofden en groepsleiding in de kinderopvang (1995 – 2010)
bestuurslid Stichting Wereld-leren (2012 – 2018)
lid Adviesraad Bureau Kwaliteit Kinderopvang BKK (2017 – 2019)
lid Ethiekraad PO (2019 – heden)
diverse leesclubs

In voorgaande jaren

jaarlijks gastcollege Vrije Universiteit Amsterdam voor studenten pedagogiek (1997 – 2006)
bestuurslid van oudercommissies in basis- en voortgezet onderwijs
secretaris Pedagogen voor de Vrede
gastcolleges pedagogiek Universiteit Leiden

%d bloggers liken dit: