Progress

Op deze pagina een vooruitblik op te verwachten publicaties en andere activiteiten.

Boeken

*Ik schrijf aan een boek over de betekenis van het denken van Cornelis Verhoeven voor de huidige onderwijsfilosofie en -praktijk. Dit wordt een uitwerking en verdere doordenking van hetgeen in een podcast en twee artikelen, die ik samen met Hester IJsseling produceerde, aan de orde kwam.

Redactie

*Met Henri√ętta Joosten en Cees Terlouw vorm ik de (eenmalige) redactie van een themanummer van Tijdschrift voor Hoger Onderwijs over de betekenis van Hannah Arendt voor het hoger onderwijs.

Artikelen

*Als tweede auteur schrijf ik met Wouter Pols een boekhoofdstuk over ‘Philosophy of education. An orientation on educational practice’.

*Voor het blad Tenachon schrijf ik een beschouwing/essay over de menselijke waardigheid van het kind bij Janusz Korczak. Het verschijnt in december 2021.

Lezingen, webinars enz.

*Voor studenten van de masteropleiding Ecologische pedagogiek aan de Hogeschool Utrecht geef ik 27 oktober 2021 een webinar over kinderrechten, vanuit verschillende invalshoeken, o.a. Korczak en Arendt.

*In de week van 18 oktober 2021 – de Arendt-week op ISVW Leusden – houd ik een lezing over Hannah Arendt, pedagogiek en politiek, op donderdagavond 21 oktober.

*Op zaterdagochtend 23 oktober 2021 geef ik in de Remonstrantse Kerk in Den Haag een lezing over De werelden van Hannah Arendt.

Leesclubs

*Met leesclub 1, de Arendt Leesclub, lezen we Denken, van Hannah Arendt, start 15 oktober.

*Met leesclub 2, FilosofHeren, staat op het programma Discipline, toezicht en straf, van Michel Foucault. 15 november.

*Met leesclub 3, De Leerschool, lezen we Het is aan ons, van Merlijn Twaalfhoven. 17 november.

%d bloggers liken dit: