Progress

Op deze pagina een vooruitblik op te verwachten publicaties en andere activiteiten. Alle inmiddels gerealiseerde zaken staan op de desbetreffende onderwerpspagina’s en op de pagina ‘publicaties’ (www.joopberding.com/publicaties).

Boeken

*17 november 2022 verschenen! Neem hier ’n kijkje: https://www.kokboekencentrum.nl/boek/hannah-arendt/

*Met Wouter Pols schrijf ik aan de vijfde (!) druk van Schoolpedagogiek. We actualiseren de tekst, de illustraties en de literatuurlijst. Schoolpedagogiek is sinds 2005 hét pedagogische opleidingsboek voor de lerarenopleidingen, pabo én lero. De vijfde druk verschijnt januari 2023.

Redactie

*Met Henriëtta Joosten en Cees Terlouw vorm ik de (eenmalige) redactie van een themanummer van Tijdschrift voor Hoger Onderwijs over de publieke taak van het hoger beroepsonderwijs. Belangrijke inspiratiebron hierbij is Hannah Arendt. Het verschijnt in najaar 2022.

Artikelen en boekhoofdstukken

*Voor het decembernummer van Speling schrijf ik als tweede auteur met Hans Alderliesten een artikel over de wil bij Augustinus en Arendt.

*Voor het Duitse blad Coincidentia schrijf ik een artikel over de filosofie van Cornelis Verhoeven, voorjaar 2023.

Lezingen, webinars, podcasts, interviews enz.

*Op 30 november 2022 neemt Tjip de Jong opnieuw een Tjipcast met mij op, nu ook samen met basisschooldirecteur Floris van der Klein, specifiek over het werk van Cornelis Verhoeven en de betekenis daarvan voor het onderwijs.

*Marc van Dijk interviewde mij voor een rubriek in Filosofie Magazine, over mijn visie op onderwijs i.r.t. filosofie (en v.v.). Verschijnt in het december- of januarinummer.

*Op zaterdagochtend 28 januari 2023 geef ik in de Remonstrantse Kerk in Den Haag een lezing over Cornelis Verhoeven. Nadere info hier: https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/lezing-door-joop-berding-2/

*Op zondag 2 april 2023 geef ik bij Sijthoff Cultuurcafé in Leiden een lezing over Hannah Arendt, toegespitst op twee begrippen: ‘gedachteloosheid’ en ‘common sense’. Meer informatie t.z.t. op https://www.sijthoff-leiden.nl/ .

*Op zaterdag 8 april 2023 geef ik een workshop, Een dag met Hannah Arendt, voor de Filosofiegroep Rotterdam (FGR). Info via jan.debas1964@gmail.com (Jan de Bas, FGR).

Leesclubs (bijgehouden vanaf november 2021)

*Met leesclub 1, FilosofHeren, stond op het programma Discipline, toezicht en straf, van Michel Foucault. 15 november 2021, en verder in januari 2022. Afgerond. In maart lazen we van Wittgenstein diens Tractatus Logico-Philosophicus, in de (oude) vertaling van W.F. Hermans (tweetalige uitgave). Afgerond. In juni lazen we een boek van Helmuth Plessner: Grenzen van de gemeenschap. Afgerond. In september lazen we De menselijke conditie (aka Vita activa) van Hannah Arendt. Afgerond. In december lezen we van Heidegger De vraag naar de techniek (i.c.m. van Gerard Visser: Heideggers vraag naar de techniek).

*Met leesclub 2, De Leerschool, lazen we Het is aan ons, van Merlijn Twaalfhoven. 17 november 2021. Afgerond. In april 2022: De verweesde school van J.D. Imelman en J. de Mönnink. Afgerond. In juni lazen we De thuiszittersklas van Martin Schravesande, in gezelschap van de auteur. Afgerond. In november lezen we Rondom Cornelis Verhoeven (in gezelschap van de auteur…).

%d bloggers liken dit: