Progress

Op deze pagina een vooruitblik op te verwachten publicaties en andere activiteiten.

Boeken

*Ik schrijf aan een boek over de betekenis van het denken van Cornelis Verhoeven voor de huidige onderwijsfilosofie en -praktijk. Dit wordt een uitwerking en verdere doordenking van hetgeen in een podcast en twee artikelen, die ik samen met Hester IJsseling produceerde, aan de orde kwam. De werktitel is: Rondom Cornelis Verhoeven. Ruimte voor vertraging in filosofie en onderwijspraktijk.

Redactie

*Met Henriëtta Joosten en Cees Terlouw vorm ik de (eenmalige) redactie van een themanummer van Tijdschrift voor Hoger Onderwijs over de betekenis van Hannah Arendt voor het hoger onderwijs. Het verschijnt in het voorjaar 2022.

Artikelen

*Als tweede auteur schrijf ik met Wouter Pols een boekhoofdstuk over ‘Philosophy of education. An orientation on educational practice’. Het verschijnt in voorjaar 2022.

Lezingen, webinars, podcasts enz.

*Op 4 maart 2022 neemt Tjip de Jong, van de Tjipcast, een podcast met mij op. Aanleiding/ingang is de opvatting van Hannah Arendt van de school als “tussenruimte”.

*Op 4 en 5 april 2022 geef ik een lezing over het thema ‘Van Dewey naar Arendt’, op het congres van de VBSP te Garderen.

*Op 12 en 19 april 2022 geef ik weer de (tweejaarlijkse) avonden over de Vita activa van Hannah Arendt, voor de Filosofiegroep Rotterdam. (online)

Leesclubs

*Met leesclub 1, de Arendt Leesclub, lezen we Denken, van Hannah Arendt, start 15 oktober t/m 17 december. Afgerond.

*Met leesclub 2, FilosofHeren, staat op het programma Discipline, toezicht en straf, van Michel Foucault. 15 november, en verder in januari. Afgerond. In februari lezen we van Wittgenstein diens Tractatus Logico-Philosophicus, in de (oude) vertaling van W.F. Hermans (tweetalige uitgave).

*Met leesclub 3, De Leerschool, lezen we Het is aan ons, van Merlijn Twaalfhoven. 17 november. Afgerond. In januari 2022: De verweesde school van J.D. Imelman en J. de Mönnink.

%d bloggers liken dit: