Progress

Op deze pagina een vooruitblik op te verwachten publicaties en andere activiteiten. Alle inmiddels gerealiseerde zaken staan op de desbetreffende onderwerpspagina’s en op de pagina ‘Publicaties’ (https://joopberding.com/Publicaties).

Artikelen

*Voor het Duitse blad Coincidentia schrijf ik een artikel over de filosofie van Cornelis Verhoeven, voorjaar 2023.

*Een (Engels) artikel over Arendt is in voorbereiding.

Lezingen, webinars, podcasts, interviews enz.

*Op zondag 2 april 2023 geef ik bij Sijthoff Cultuurcafé in Leiden een lezing over Hannah Arendt, toegespitst op twee begrippen: ‘gedachteloosheid’ en ‘common sense’. Lees hier meer: https://sijthoff-leiden.nl/agenda/filosofie-eerst-denken-dan-pas-doen/

*Op zaterdag 8 april 2023 geef ik een workshop, Een dag met Hannah Arendt, voor de Filosofiegroep Rotterdam (FGR). Info via jan.debas1964@gmail.com (Jan de Bas, FGR).

*Nog heel ver weg: maandag 18 september 2023 geef ik in Assen, in Filosofisch Café De Verdieping, ’s avonds een lezing over Cornelis Verhoeven en diens betekenis voor het onderwijs.

Leesclubs (bijgehouden vanaf november 2021)

*Met leesclub 1, FilosofHeren, stond op het programma Discipline, toezicht en straf, van Michel Foucault. 15 november 2021, en verder in januari 2022. Afgerond. In maart lazen we van Wittgenstein diens Tractatus Logico-Philosophicus, in de (oude) vertaling van W.F. Hermans (tweetalige uitgave). Afgerond. In juni lazen we een boek van Helmuth Plessner: Grenzen van de gemeenschap. Afgerond. In september lazen we De menselijke conditie (aka Vita activa) van Hannah Arendt. Afgerond. In januari 2023 lazen we van Heidegger De vraag naar de techniek (i.c.m. van Gerard Visser: Heideggers vraag naar de techniek). Afgerond. In maart 2023 lezen we Onbeschikbaarheid van Hartmut Rosa.

*Met leesclub 2, De Leerschool, lazen we Het is aan ons, van Merlijn Twaalfhoven. 17 november 2021. Afgerond. In april 2022: De verweesde school van J.D. Imelman en J. de Mönnink. Afgerond. In juni lazen we De thuiszittersklas van Martin Schravesande, in gezelschap van de auteur. Afgerond. In november lazen we Rondom Cornelis Verhoeven (in gezelschap van de auteur…). Afgerond. In februari 2023 lezen we Wereldgericht onderwijs van Gert Biesta.

%d bloggers liken dit: