Progress

Op deze pagina een vooruitblik op te verwachten publicaties en andere activiteiten.

Boeken

*Ik schrijf aan een boek over de betekenis van het denken van Cornelis Verhoeven voor de huidige onderwijsfilosofie en -praktijk. Dit wordt een uitwerking en verdere doordenking van hetgeen in een podcast en twee artikelen, die ik samen met Hester IJsseling produceerde, aan de orde kwam. De titel is: Rondom Cornelis Verhoeven. Ruimte voor vertraging in filosofie en onderwijspraktijk. Het boek zal in juni/juli 2022 worden gepubliceerd door Uitgeverij Garant te Antwerpen/Apeldoorn. ISBN 978-90-441-3874-0.

*Met Wouter Pols schrijf ik aan de vijfde (!) druk van Schoolpedagogiek. We actualiseren de tekst, de illustraties en de literatuurlijst. Schoolpedagogiek is sinds 2005 hét pedagogische opleidingsboek voor de lerarenopleidingen, pabo én lero. De 5e druk verschijnt voorjaar 2023.

Redactie

*Met Henriëtta Joosten en Cees Terlouw vorm ik de (eenmalige) redactie van een themanummer van Tijdschrift voor Hoger Onderwijs over de betekenis van Hannah Arendt voor het hoger onderwijs. Het verschijnt in najaar 2022.

Artikelen en boekhoofdstukken

*Als tweede auteur deed ik mee met Wouter Pols aan een boekhoofdstuk over ‘Philosophy of education. An orientation on educational practice’. Het verschijnt in voorjaar 2022.

*In mei 2022 verschijnt in het Vlaams-Nederlandse onderwijsblad OnderWijsTijd een artikel van mijn hand onder de titel ‘Onderwijs is geen productie draaien.’

*Op 9 juni 2022 wordt, tijdens het symposium Het laatste kind op straat, zie onder, een bundel beschouwingen gepresenteerd over spel en spelen. Ik heb er een hoofdstuk in onder de titel ‘Ruimte voor vrij spelen. Een pleidooi voor geduld en het accepteren van risico’s’.

*Voor een bundel over het belang van (historische) pedagogiek schrijf ik een hoofdstuk over het begrip ‘maatschappij’ bij Dewey versus ‘wereld’ bij Arendt. Verschijnt in november 2022.

Lezingen, webinars, podcasts enz.

*Op 25 maart 2022 namTjip de Jong, van de Tjipcast, een podcast met mij op. Aanleiding/ingang is de opvatting van Hannah Arendt van de school als “tussenruimte”. Ook spraken we over de onderwijsfilosofie van Cornelis Verhoeven. Eind april 2022 komt het online, zowel audio als video. Linkjes volgen.

*Op 9 juni 2022 geef ik ’s avonds in de Westergasfabriek in Amsterdam een lezing voor het symposium Het laatste kind op straat, getiteld: Het belang van geduld voor het spelen van het kind (en de verlokkingen van het ongeduld). http://www.laatstekindopstraat.nl.

Leesclubs

*Met leesclub 1, de Arendt Leesclub, lezen we Denken, van Hannah Arendt, start 15 oktober t/m 17 december. Afgerond.

*Met leesclub 2, FilosofHeren, staat op het programma Discipline, toezicht en straf, van Michel Foucault. 15 november, en verder in januari. Afgerond. In maart lezen we van Wittgenstein diens Tractatus Logico-Philosophicus, in de (oude) vertaling van W.F. Hermans (tweetalige uitgave). Afgerond. In mei lezen we een boek van Helmuth Plessner: Grenzen van de gemeenschap.

*Met leesclub 3, De Leerschool, lazen we Het is aan ons, van Merlijn Twaalfhoven. 17 november. Afgerond. In april 2022: De verweesde school van J.D. Imelman en J. de Mönnink. Afgerond. In juni lezen we De thuiszittersklas van Martin Schravesande.

%d bloggers liken dit: