Progress

Op deze pagina een vooruitblik op te verwachten en actuele publicaties en andere activiteiten. Alle inmiddels gerealiseerde zaken staan op de desbetreffende onderwerpspagina’s en op de pagina ‘Publicaties’ (https://joopberding.com/Publicaties).

Boeken

Binnenkort nieuws over een nieuw – en ik vind zelf best spectaculair – boekproject!

Artikelen

*Een artikel over de betekenis en invloed van de nieuwste generatie ICT zoals ChatGPT voor het onderwijs is op 14 februari 2023 gepubliceerd in het Nederlands Dagblad (p. 14-15). Lees de pdf met toestemming van de redactie hier:

*Voor het Duitse blad Coincidentia schrijf ik een artikel over de filosofie van Cornelis Verhoeven, mei 2023, onder de titel ‘Ein unzeitgemässer Meister aus Brabant’.

*Een (Engels) artikel over Arendt en de kunsten is in voorbereiding, samen met Hanke Drop (HU).

*Voor het filosofische blad Sophie schrijf ik voor het septembernummer een artikel over woede, vanuit de vraag wat deze emotie betekent voor opvoeders en kinderen. Ik maak hierbij gebruik van voorbeelden en ideeën van o.a. Korczak, Arendt en Langeveld. Het verschijnt zomer 2023.

*Voor het Vlaamse onderwijsblad School- en klaspraktijk schrijf ik een artikel over (onderwijs)tijd en geduld. Het verschijnt winter 2023.

*Een bespreking van het boek Wonder and Education van Anders Schinkel verschijnt in zomer 2023 in Pedagogiek.

*Een beschouwing over (het belang van) het werk van pedagoog M.J. Langeveld verschijnt in 2024 in Pedagogiek.

Lezingen, webinars, podcasts, interviews enz.

*Online: een interview met mij over mijn “geschiedenis” met onderwijsgebouw “De Meppel” aan de Meppelweg 339-341 in Den Haag. Ooit een lts (lagere technische school), geopend in 1960 waar mijn vader vanaf dat jaar werkte en ik vanaf mijn zesde heel vaak ben geweest. Een rijksmonument, dat na een ingrijpende en zeer respectvolle verbouwing, op 9 februari 2023 feestelijk is heropend voor de entree-opleidingen van ROC Mondriaan. Linkje naar YouTube interview: https://www.youtube.com/watch?v=8EnU-hKytvM (na mijn gesprek komen er nog enkele, met o.a. oud-leerlingen en -docenten!)

*Op 3 februari 2023 werd ik samen met VO-rector Willem de Vos geïnterviewd door Martijn de Graaff van het VO-Magazine over het zgn. masterplan basisvaardigheden van het kabinet. Wat rechtvaardigt de extreme inzet op die basisvaardigheden en is dat wat het onderwijs, en meer nog: de leerlingen nodig hebben? In het VO-Magazine van februari.-maart, p. 32-35. De pdf vind je hier :

*Op 17 februari 2023 nam Jan Jaap Hubeek een podcast met mij op voor zijn onderwijsserie ‘Meesterwerk’. Hij bevroeg mij over mijn verwondering, nieuwsgierigheid en onderzoekslust, aan de hand van voor ‘bepalende’ boeken. Op 19 februari online op https://janjaaphubeek.nl/2023/02/18/160-joop-berding/

*Working with Hannah Arendt. On March 16, 2023 I gave a talk (21 minutes) on invitation by the International Network of Hannah Arendt and Education, under the title “Working with Hannah Arendt”. The talk is online here: https://sites.google.com/view/hannah-arendt-network/lectures/berding , but if you prefer to read it, you can do so here:

*Op zondag 2 april 2023 gaf ik bij Sijthoff Cultuurcafé in Leiden voor 40 aanwezigen een lezing over Hannah Arendt, toegespitst op twee begrippen: ‘gedachteloosheid’ en ‘common sense’. Lees hier meer: https://sijthoff-leiden.nl/agenda/filosofie-eerst-denken-dan-pas-doen/ De PowerPoint – in pdf-format – is hier te vinden:

*Op zaterdag 8 april 2023 gaf ik een workshop, Een dag met Hannah Arendt, voor de Filosofiegroep Rotterdam (FGR). Hier kun je de flyer bekijken:

*Op woensdag 17 mei 2023 gaf ik voor honoursstudenten aan de Hogeschool Utrecht een gastcollege over Hannah Arendt, onder de titel: “laten we de wereld liefhebben.”

*Op zaterdag 16 september 2023 geef ik een ochtend-middagcursus (11-15 uur, incl. veg. lunch) bij de Filosofiegroep Rotterdam over de filosofie van de tijd. Lees alle info + mogelijkheid om aan te melden in deze flyer:

*Op maandag 18 september 2023 geef ik in Assen, in Filosofisch Café De Verdieping, ’s avonds een lezing over Cornelis Verhoeven en diens betekenis voor het onderwijs. Later meer info op en aanmelden via https://www.deverdieping-assen.nl/ruimte-voor-vertraging-in-filosofie-en-onderwijspraktijk/

*Op 28 september 2023 geef ik een workshop voor het Hannah Arendt Podium van het programma Ethiek en Dialoog van de Rijksoverheid. Uit het werk van Arendt kiezen we een aantal begrippen/ideeën dat voor ethische reflectie van ambtenaren van belang kan zijn. (NB Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor rijksambtenaren.)

*Iets later in het jaar, op zondag 15 oktober 2023, mag ik in de Remonstrantse Kerk in Den Haag een overdenking houden over het thema ‘tijd’. Aankondiging volgt, de dienst begint om 10.30 uur. T.z.t. meer op https://denhaag.remonstranten.nl/agenda/

*Op 11 november 2023 houd ik op de donateursdag van de Korczak Stichting een voordracht. T.z.t. meer info op http://www.korczak.nl.

*Nog ver weg: op 14 december 2023 geven Hanke Drop (HU) en ik een lezing over “De kunsten van Hannah Arendt”, op een aan Arendt gewijde conferentie in Mechelen (B). Meer info op https://dedebatten.org/hannah-arendt/ (NB de call for papers is inmiddels gesloten).

Leesclubs (bijgehouden vanaf november 2021)

*Met leesclub 1, FilosofHeren, stond op het programma Discipline, toezicht en straf, van Michel Foucault. 15 november 2021, en verder in januari 2022. Afgerond. In maart lazen we van Wittgenstein diens Tractatus Logico-Philosophicus, in de (oude) vertaling van W.F. Hermans (tweetalige uitgave). Afgerond. In juni lazen we een boek van Helmuth Plessner: Grenzen van de gemeenschap. Afgerond. In september lazen we De menselijke conditie (aka Vita activa) van Hannah Arendt. Afgerond. In januari 2023 lazen we van Heidegger De vraag naar de techniek (i.c.m. van Gerard Visser: Heideggers vraag naar de techniek). Afgerond. In maart 2023 lazen we Onbeschikbaarheid van Hartmut Rosa. Afgerond. In april 2023 lezen we van Bruno Latour: Waar kunnen we landen? Afgerond. In juli 2023 lezen we Tijd en vrije wil van Henri Bergson.

*Met leesclub 2, De Leerschool Leidschendam, lazen we Het is aan ons, van Merlijn Twaalfhoven. 17 november 2021. Afgerond. In april 2022: De verweesde school van J.D. Imelman en J. de Mönnink. Afgerond. In juni lazen we De thuiszittersklas van Martin Schravesande, in gezelschap van de auteur. Afgerond. In november lazen we Rondom Cornelis Verhoeven (in gezelschap van de auteur…). Afgerond. In maart 2023 lazen we Wereldgericht onderwijs van Gert Biesta. Afgerond. In juni 2023 lezen we van Jeroen Lutters: De ideale leraar. Op zoek met Montaigne.

%d bloggers liken dit: