Progress

Op deze pagina een vooruitblik op te verwachten publicaties en andere activiteiten. Alle inmiddels gerealiseerde zaken staan op de desbetreffende onderwerpspagina’s en op de pagina ‘publicaties’ (www.joopberding.com/publicaties).

Boeken

*Ik schrijf opnieuw een boek over Hannah Arendt. Het wordt een boek vol met citaten uit haar rijke oeuvre, ingeleid door een korte thematische biografie en een uitleidende beschouwing over haar werk. Het verschijnt in de nieuwe reeks Levensgidsen van uitgeverij KokBoekencentrum. Beoogde publicatiedatum is 17 november 2022. Neem hier vast ’n kijkje: https://www.kokboekencentrum.nl/boek/hannah-arendt/

*Met Wouter Pols schrijf ik aan de vijfde (!) druk van Schoolpedagogiek. We actualiseren de tekst, de illustraties en de literatuurlijst. Schoolpedagogiek is sinds 2005 hét pedagogische opleidingsboek voor de lerarenopleidingen, pabo én lero. De 5e druk verschijnt voorjaar 2023.

Redactie

*Met Henriëtta Joosten en Cees Terlouw vorm ik de (eenmalige) redactie van een themanummer van Tijdschrift voor Hoger Onderwijs over de betekenis van Hannah Arendt voor het hoger onderwijs. Het verschijnt in najaar 2022.

Artikelen en boekhoofdstukken

*Voor het decembernummer van Speling schrijf ik als tweede auteur met Hans Alderliesten een artikel over de wil bij Augustinus en Arendt.

*Voor een bundel over het belang van (historische) pedagogiek schrijf ik een hoofdstuk over het begrip ‘maatschappij’ bij Dewey versus ‘wereld’ bij Arendt. Verschijnt in november 2022.

Lezingen, webinars, podcasts enz.

*In augustus 2022 interviewt Inge van Rijn mij over het onderwerp geduld, voor een artikel in het vakblad Kinderopvang.

*In september 2022 neemt Tjip de Jong opnieuw een Tjipcast met mij op, specifiek over het werk van Cornelis Verhoeven en de betekenis daarvan voor het onderwijs.

*Op zaterdagochtend 8 oktober 2022 geef ik in de Remonstrantse Kerk in Den Haag een lezing over Cornelis Verhoeven. Nadere info volgt.

*Op zaterdag 8 april 2023 geef ik een workshop, Een dag met Hannah Arendt, voor de Filosofiegroep Rotterdam (FGR). Info via jan.debas1964@gmail.com (Jan de Bas, FGR).

Leesclubs

*Met leesclub 1, FilosofHeren, staat op het programma Discipline, toezicht en straf, van Michel Foucault. 15 november, en verder in januari. Afgerond. In maart lezen we van Wittgenstein diens Tractatus Logico-Philosophicus, in de (oude) vertaling van W.F. Hermans (tweetalige uitgave). Afgerond. In juni lzzen we een boek van Helmuth Plessner: Grenzen van de gemeenschap. Afgerond. In september lezen we De menselijke conditie van Arendt.

*Met leesclub 2, De Leerschool, lazen we Het is aan ons, van Merlijn Twaalfhoven. 17 november. Afgerond. In april 2022: De verweesde school van J.D. Imelman en J. de Mönnink. Afgerond. In juni lzzen we De thuiszittersklas van Martin Schravesande, in gezelschap van de auteur. Afgerond. Op 13 september lezen we Rondom Cornelis Verhoeven (in gezelschap van de auteur…).

%d bloggers liken dit: