Dewey

John Dewey

“Iedere leraar zou zich bewust moeten zijn van de waardigheid van zijn beroep”
(John Dewey: Mijn pedagogische geloofsbelijdenis, 1897)

Het werk van de Noord-Amerikaanse filosoof en pedagoog John Dewey (Burlington, Vt 1859 – New York City 1952) houdt me al vele jaren bezig. Op deze pagina breng ik een aantal ideeën en publicaties bij elkaar. Hieronder eerst een overzicht van mijn publicaties, lezingen enz. over Dewey:

‘It was twenty-three years ago today’: 23 jaar na mijn promotie op Dewey

Op 9 december 1999 promoveerde ik aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op het proefschrift De participatiepedagogiek van John Dewey. Opvoeding, ervaring en curriculum.
De promotor was prof. dr. Siebren Miedema, co-promotor dr. Gert Biesta (zelf zeven jaar eerder gepromoveerd op Deweys filosofie en kentheorie). Mijn onderzoek kende drie lagen:
1. Dewey over het (lerende) kind. Hiertoe reconstrueerde ik de debatten die Dewey voerde met de aanhangers van de invloedrijke Fröbel-beweging en de Child Study Movement van G. Stanley Hall;
2. Dewey over de school en het curriculum. Hiertoe reconstrueerde ik het debat tussen Dewey en de zgn. Neo-Herbartianen, (Amerikaanse) volgelingen van de Duitse pedagoog Herbart.
En 3. Dewey over school en maatschappij. De belangrijkste tegenstrever over dit onderwerp was F.W. Parker, weliswaar een ‘kampioen’ van de democratische school maar wel een waarin ‘het kind’ centraal stond. Dewey neemt hier flink afstand van. Voor hem gaat het om de ‘bemiddelende’ rol die de school, meer concreet: leraren spelen tussen kind en cultuur. Voor Dewey ligt hier een theorie van de menselijke ervaring ‘onder’ en dit is dan ook de rode draad in alle drie de debatten en delen van het proefschrift.

V.l.r. de promovendus, paranimf zoon Joris, de pedel en prof. Miedema
die de laudatio uitspreekt

Een ontroerend moment…
Ik denk met veel plezier terug aan het werken aan dit proefschrift (onderbroken door het schrijven van twee andere boeken en vele artikelen over heel andere onderwerpen…) en ook aan de verdediging ten overstaan van een commissie van geleerden. Dewey was en is voor mij een belangrijke stem in het permanente debat over opvoeding en onderwijs, zoals blijkt uit mijn publicaties hierover (zie boven).


* Enkele teksten over Dewey, deels samen met anderen geschreven, zijn hier als pdf of online beschikbaar:

Dewey op de Canon Sociaal Werk (2011, update 2018);

Lezing VBSP 7 november 2022: Arendt en Dewey over wereld en maatschappij (PPP in pdf):

Wil je een overzicht van mijn publicaties over Dewey, kijk dan hier: https://joopberding.files.wordpress.com/2022/11/publicaties-en-andere-activiteiten-joop-berding-25-november-2022.pdf en zoek op “Dewey”.

John Dewey over opvoeding, onderwijs en burgerschap

* Op 13 april 2011 is verschenen bij Uitgeverij SWP te Amsterdam een bundel met vertalingen van mijn hand van pedagogisch werk van Dewey. De titel is:

John Dewey over opvoeding, onderwijs en burgerschap. Een keuze uit zijn werk.

ISBN: 978 90 8850 057 2. Omvang: 240 pagina’s. Prijs: €31,00.

Ik heb in totaal 19 teksten uit de gehele, lange loopbaan van Dewey vertaald en voorzien van een Inleiding waarin ik inga op zijn leven, de ontvangst van zijn ideeën in Nederland en de kernbegrippen van zijn pedagogiek. De teksten zijn verdeeld in vier delen:

I. opvoedend onderwijs;

II. spelen, leren en denken;

III. onderwijsmethodes en leerinhouden;

IV. democratie en burgerschapsopvoeding.

Naast de algemene inleiding zijn ook elk deel en elke afzonderlijke tekst voorzien van introducties. De uitgebreide inhoudsopgave vind je hieronder.

Meer op http://www.swpbook.com/1225.

John Dewey in “Ik ben ook een mens”

In mijn in 2016 verschenen boek “Ik ben ook een mens” (3e druk 2019) is deel 2 gewijd aan het werk van John Dewey. Ik bespreek in drie hoofdstukken zijn leven, werk en filosofische en pedagogische kernbegrippen, zijn visie op onderwijs en curriculum en over zijn nog altijd prikkelende visie op het spel van het kind. Meer informatie via de website van Uitgeverij Phronese. ISBN 978-94-90-120306 https://www.bol.com/nl/p/ik-ben-ook-een-mens/9200000093747728/?bltgh=uG9qXzDPolVgg1qat2RNiQ.1_4.5.ProductTitle €20,95

Overige (keuze van recente activiteiten)

*Op 17 september 2021 gaf ik een gastcollege over Dewey op mijn oude ‘stek’: de masteropleiding Pedagogiek op de Hogeschool Rotterdam. Ter voorbereiding maakte ik een online introductiefilmpje dat de studenten via YouTube kunnen bekijken. De inhoud is gekoppeld aan de hermeneutische methode, waarvoor ik een inleidende power-point samenstelde. Tijdens het gastcollege gingen we een tekst van Dewey volgens deze aanpak bespreken: ‘Mijn pedagogische geloofsbelijdenis’ uit 1897.

*Op 23 september 2022: herhaling! Maar dan uiteraard met de nieuwe eerstejaarsgroep.

%d bloggers liken dit: