Korczak

Janusz Korczak and the rights of children
111 years of inspiration
1912 – 2023

Deze pagina is gewijd aan leven en werk van de Pools-Joodse arts, pedagoog en schrijver Janusz Korczak (1878-1942). Sinds midden jaren 80 houd ik me met zijn werk bezig en publiceer ik daarover. Op deze pagina een keuze daaruit.

Boeken

Janusz Korczak. Educating for Justice.

Springer Publishers, 2020

Met mijn auteursexemplaren:
altijd een bijzonder moment…

Op 24 december 2019 ondertekende ik een contract met uitgeverij Springer voor een boek over Janusz Korczak. Op 3 juni 2020 leverde ik het manuscript in bij de uitgever.
Updates:
Begin augustus is het manuscript gereviewd en goedgekeurd! Het boek werd op 30 oktober 2020 gepubliceerd. ISBN 978-3-030-59249-3 (soft cover) & ISBN 978-3-030-59250-9 (eBook)
Wil je de Inhoudsopgave bekijken? Dat kan hieronder.
Meer informatie over het boek kun je hier vinden (in het Engels).
Op 10 oktober 2020 zette Springer acht prachtige aanbevelingen op hun website, kijk hier voor advance reviews.

Op 8 april 2021 plaatste het vakblad Didactief een mooie bespreking van het boek, van de hand van de Groningse ontwikkelingspsycholoog Gerrit Breeuwsma. Een uitgebreide versie van deze bespreking verscheen online, op https://didactiefonline.nl/artikel/republiek-der-kinderen

Deze prachtige bespreking is nu (augustus 2021) ook in het Engels beschikbaar en kun je hier lezen:

Een vertaling!

Mijn Engelse boek over Korczak, Educating for Justice (2020), is vertaald in … het Koreaans. Een leraar aan Gongju Universiteit in Korea, Woo-jin Lee, zelf een enthousiaste korczakiaan, vertaalde het boek en voorzag het van een inleiding. Op zijn verzoek schreef ik een voorwoord voor deze editie (die natuurlijk van het Engels naar het Koreaans is vertaald). Heel bijzonder dat Koreaanse studenten en andere geïnteresseerden nu op deze manier met de pedagogiek van Korczak in contact kunnen komen. Ik hoop dat werk van Korczak zelf ook in het Koreaans zal worden vertaald (er wordt geloof ik al iets aan gedaan). Hier is het omslag. Op het achterflap staat ‘Gebed van een opvoeder’, een van de prachtigste korte teksten van Korczak, uit diens ‘Gebeden’. Het boek verscheen op 25 mei 2022.

Meer informatie hier: https://www.mosinsaram.com/634?fbclid=IwAR1_dsGcTiwFaFfXb1RuWhM6CxfhOQKXjHICbfQ_gJgNG4-2zZJVg7ENBI4 (Koreaans kan worden omgezet naar Nederlands, maar deze vertaling is niet overal correct.)

Mijn drie auteursexemplaren!

EERDERE PUBLICATIES OVER KORCZAK

Eerder publiceerde ik over Korczak twee boeken specifiek voor de kinderopvang:
In de ban van het kind. Pedagogisch handelen in de kinderopvang (Van Gorcum, 2005)
Kinderen zijn al groot (SWP, 1995).
Daarnaast, in 1994, een Engelstalige monografie: To live with children. Janusz Korczak’s Pedagogy of Respect (Textorium Series, Ed. Max van Manen)

Korczak in “Ik ben ook een mens” (3e druk, 2019)

Het eerste deel van “Ik ben ook een mens” is gewijd aan Janusz Korczak. In vier hoofdstukken bespreek ik zijn leven en werk, zijn pedagogische opvattingen en wat het volgens hem betekent om ‘mens’ te zijn. Ook beschrijf ik een training voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang op basis van Korczaks pedagogiek. Meer informatie via de website van Uitgeverij Phronese. ISBN 978-94-90-120306 https://www.bol.com/nl/p/ik-ben-ook-een-mens/9200000093747728/?bltgh=uG9qXzDPolVgg1qat2RNiQ.1_4.5.ProductTitle €20,95

Artikelen, lezingen en interviews over Korczak

In de afgelopen jaren schreef ik een groot aantal artikelen en boekhoofdstukken en gaf ik lezingen en workshops over Korczak, in Nederland en (ver) daarbuiten. Voor Nederlandse teksten zie mijn algemene publicatielijst op joopberding.com/publicaties. De Engelstalige teksten staan bij elkaar in onderstaand document.

Enkele recente teksten

*Berding, J. (2021, december). De menselijke waardigheid van het kind. Het pedagogisch ethos van Janusz Korczak. In Tenachon. Themamagazine dialogisch leren, #52, p. 32-39, 57.

*https://nivoz.nl/nl/wat-zeggen-reformpedagogen-over-lef Met een korte bijdrage over de ontegenzeglijke moed van Korczak (gepost 18-5-2022; eerder verschenen in Mensenkinderen, het blad van de Nederlandse Jenaplan Vereniging, april 2022; opnieuw geplaatst in het blad van de Nederlandse Dalton Vereniging, oktober 2022).

Vlogs en podcasts over Korczak

Op mijn pagina met vlogs etc. http://www.joopberding.com/videos is ook een aantal vlogs en podcasts over Korczak te vinden, bijv. https://www.kennisnet.nl/artikel/6678/janusz-korczak-en-de-leerling-in-de-digitale-samenleving/, in gesprek met Remco Pijpers van Kennisnet.

Unieke samenwerking met Fontys

In oktober 2021 ging een unieke samenwerking van studenten Pedagogiek van Fontys en mij van start: de studenten schrijven een vervolg op de eenakter ‘Dokter Korczak en de jongen Henryk’, die in mijn boek ‘Ik ben ook een mens’ is opgenomen. Die speelt in 1912, aan de vooravond van de opening van het weeshuis, waar Korczak als arts-directeur gaat werken en Henryk als pupil gaat wonen. In deel 2 komen verschillende scenes aan de orde: de introductie van een nieuwe pupil, een ruzie tussen de kok en een kind, onderlinge onenigheid enz. De studenten beschrijven steeds de setting, de dialoog plus de pedagogische uitgangspunten. In januari 2022 is dit project naar mijn volle tevredenheid afgerond. Er wordt nog bekeken of het toneelstuk op een later tijdstip daadwerkelijk kan worden opgevoerd.

Korczak en menselijke waardigheid

Voor het blad Tenachon https://stichtingpardes.nl/tenachon/ – schreef ik een artikel over ‘De menselijke waardigheid van het kind. Het pedagogisch ethos van Janusz Korczak’. Ik bespreek in drie secties: Korczaks biografie; de kernbegrippen in zijn pedagogiek; hoe hij menselijke waardigheid in de praktijk bracht. Voor dit laatste ga ik in op de opvoering van het toneelstuk De brief van de koning (aka Het postkantoor) van R. Tagore, tweeëneenhalve week voor de deportatie van Korczaks weeshuis naar Treblinka. Tenachon nr 52 verscheen in december 2021.

Overige

Voor studenten van de masteropleiding Ecologische pedagogiek aan de Hogeschool Utrecht gaf ik op 27 oktober 2021 een webinar over kinderrechten, vanuit verschillende invalshoeken, o.a. Korczak en Arendt.

Voor het Engelstalige Korczak International Kite Festival op 22 november 2021 nam ik een kort filmpje op over de betekenis van menselijke waardigheid bij Korczak. Online hier te bekijken: https://youtu.be/nmnDBCTaxlA

%d bloggers liken dit: